นายกฤษฎา บุญศรี
(Kritsada Boonsri)
MikroTik Certified Trainer

MikroTik Certificates : MikroTik Certified Trainer.
MikroTik Certified Consultants, MTCNA,MTCTCE,MTCRE,MTCSE,MTCWE, MTCIPv6E,MTCSWE,MTCEWE,MTCUME